Z technických důvodů teď můžete volit pouze platbu dobírkou. Je zadarmo, tak hurá do e-shopu!

Změna údajů společnosti

Dovolujeme si vám oznámit, že v důsledku přeměny společnosti a fúze sloučením zaniká společnost KetoDiet CZ s.r.o., se sídlem Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 02648661, DIČ CZ2648661, přičemž jejím univerzálním právním nástupcem je od 1.9.2022 společnost KetoDiet Europe SE, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČ 14053225, DIČ CZ14053225.

Z důvodu právního nástupnictví jsou zachovány veškeré dosud uzavřené smluvní vztahy a není potřeba ani uzavírat dodatky ke smlouvám, protože společnost KetoDiet Europe SE vstupuje dle platných právních předpisů do všech práv a povinností stávající společnosti KetoDiet CZ s.r.o. (viz. veřejně dostupný výpis z obchodního rejstříku – část Ostatní skutečnosti).

Tímto vás tedy prosíme, abyste od 1.9.2022 ve veškerém styku s naší společností, včetně vystavování daňových dokladů, používali následující údaje

  • Název společnosti: KetoDiet Europe SE
  • Sídlo: Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1
  • IČ: 14053225 
  • DIČ: CZ14053225

Kontaktní adresa v Pardubicích zůstává stejná, zastihnete nás tedy na adrese KetoDiet Europe SE, Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice či na e-⁠mailu info@ketodiet.cz.

Děkujeme vám za spolupráci.