🥐 Sleva 15 % na kategorii pečiva, tyčinek a dezertů.* Kód: 15PECIVO24 🍫 Neprošvihněte čokoládový výprodej až 50 %. Jen do neděle.

Pravidla a podmínky věrnostního klubu Moje KetoDiet

I. Základní informace

Tato pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) upravují fungování věrnostního klubu Moje KetoDiet (dále jen „věrnostní klub“), který pro své zákazníky provozuje společnost KetoDiet Europe SE, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 14053225 (dále jen „my“).

Plné znění pravidel je dostupné na webových stránkách www.ketodiet.cz a má vždy přednost před jakkoliv zkrácenými či jinde zveřejněnými pravidly.

II. Členství ve věrnostním klubu

Kdo se může stát členem

Členem věrnostního klubu se můžete stát, pokud jste fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, vytvoříte si u nás kompletní zákaznický účet a provedete řádnou registraci do věrnostního programu na webových stránkách www.ketodiet.cz (dále též jen „e-shop“). Členství je povoleno jen koncovým zákazníkům, není tedy dostupné pro B2B partnery. Podmínky věrnostních klubů se může lišit mezi jednotlivými zeměmi, členství a jeho výhody nelze uplatňovat v jiné zemi než v té, ve které jste registrování.

Jak se stanete členem

Členem věrnostního programu se může stát jak náš nový zákazník, tak stávající zákazník s kompletně vyplněným zákaznickým účtem. Zákazníci, kteří byli členy věrnostního klubu dle předchozí verze pravidel zůstávají i nadále členy věrnostního programu.

Pro registraci do věrnostního klubu je třeba vyplnit registrační formulář (včetně žádosti o členství), odsouhlasit tato pravidla a poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů. Registrace je dokončena tím, že ve stanovené lhůtě prokliknete potvrzovací link, který Vám doručíme na Vámi uvedenou e-⁠mailovou adresu. Členství ve věrnostním klubu vzniká na dobu neurčitou a není spojeno s žádnými členskými poplatky. Na členství ve věrnostním klubu však není právní nárok.

Dokončením registrace udělujete svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu, těmito pravidly, a potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení.

V rámci registrace si zvolíte heslo (nejméně 6 znaků), kterým se budete přihlašovat k Vašemu zákaznickému účtu a do věrnostního programu. V zájmu bezpečnosti prosím uchovávejte své přihlašovací údaje v tajnosti, jinak nesete odpovědnost za jejich případné zneužití. Své heslo můžete případně změnit ve Vaší zákaznické sekci na webových stránkách www.ketodiet.cz.

Jak můžete členství ukončit

Své členství ve věrnostním klubu, jakož i souhlas udělený ke zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, můžete kdykoli bezplatně zrušit, a to zasláním e-mailu na adresu marketing@ketodiet.cz. K odeslání e-mailu musíte využít svou e-mailovou adresu, kterou máte aktuálně vyplněnou v registračním formuláři, abychom ověřili, že o zrušení žádáte skutečně Vy. Ukončením účasti ve věrnostním klubu bohužel ztratíte možnost užívat i již nasbírané knoflíky.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V rámci věrnostního klubu s Vámi budeme komunikovat zejména prostřednictvím webových stránek či e-mailem, ale můžeme využít i jiných prostředků či kontaktů, které jste nám sdělil(a). Informujte nás prosím ve svém vlastním zájmu o případné změně Vašich kontaktních údajů.

Ostatní informace

Informace, které uvedete v registračním formuláři či jejich změny, musí být pravdivé. Zjistíme-li, že informace, které o sobě uvádíte, nejsou pravdivé nebo zneužíváte-li výhody členství, jsme oprávněni Vaše členství ve věrnostním klubu ukončit.

III. Fungování věrnostního klubu

Podstatou fungování věrnostního klubu je sbírání bonusových bodů za nákupy produktů na našem e-shopu, které mají podobu knoflíků (dále jen „knoflíky“) a jejich uplatnění v podobě slevy při kterémkoliv dalším nákupu na našem e-shopu.

Jak můžete knoflíky získat

Některým produktům nabízeným na našem e-shopu jsme přidělili příslušný počet knoflíků, jejichž počet můžete zjistit na e-shopu. Knoflíky Vám občas rovněž můžeme nabídnout v rámci speciálních marketingových akcí či jako poděkování nebo případnou omluvu. Stávající členové věrnostního klubu mohou být při zahájení sbírání knoflíků odměněni i za své předchozí nedávné nákupy na našem e-shopu.

Jak knoflíky připisujeme na zákaznický účet

Pokud nakoupíte příslušný produkt na našem e-shopu, nebo splníte podmínky příslušné marketingové akce, připíšeme Vám odpovídající počet knoflíků na Váš zákaznický účet.

Podmínkou připsání knoflíků je, že od kupní smlouvy na zboží neodstoupíte nebo nám zboží jiným způsobem nevrátíte či nezaplatíte. Pokud se tak stane, jsme oprávněni Vám i již připsané knoflíky v odpovídajícím počtu odebrat.

Knoflíky nepřipisujeme hned, ale až po 15 dnech po provedení nákupu, abychom zbytečně nepřipisovali knoflíky za nevyzvednuté či vrácené produkty, ve svém zákaznickém účtu je však můžete vidět jako blokované (tj. zatím nepřipsané, a tudíž zatím nepoužitelné).

Pokud jste vrátili zboží, při jehož nákupu jste využili slevu v podobě knoflíků, vrátíme Vám příslušný počet knoflíků na Váš zákaznický účet obdobně, jako je připisujeme při nákupu.

Při nakládání s knoflíky můžeme používat matematické zaokrouhlování na celá čísla, vždy však zaokrouhlujeme směrem nahoru ve Váš prospěch.

Jaká je platnost knoflíků

Každý knoflík je platný po dobu 6 měsíců od jeho připsání na Váš zákaznický účet. Pokud jej do té doby nevyužijete, jeho platnost zanikne a odebereme Vám jej ze zákaznického účtu. Před vypršením platnosti (byť části) knoflíků Vás na tuto skutečnost upozorníme.

Jak nasbírané knoflíky využijete

Nasbírané knoflíky můžete využít jako slevu na nákup zboží na našem e-shopu, přičemž 1 knoflík = sleva 1 Kč na našem e-shopu.

Minimálně musíte uplatnit při jednom nákupu alespoň 50 knoflíků, maximálně jen tolik knoflíků, kolik činí 90 % kupní ceny produktů Vašeho nákupu (kvůli platným předpisům nelze uhradit knoflíky 100 % ceny). Sleva se uplatňuje vždy pouze na cenu zboží, nikoliv na dopravné, balné, dobírku či jiné související platby.

Knoflíky uplatníte v příslušné kolonce v prvním kroku Vaší objednávky, musíte být však přihlášeni jako náš registrovaný zákazník s příslušným zákaznickým účtem. Uplatněné knoflíky za odsud nedodané zboží mohou být ve Vašem zákaznickém účtu zobrazené jako rezervované.

Knoflíky nemůžete uplatnit společně s jinou slevou ani v některých akcích, ve kterých jejich uplatnění neumožníme. Knoflíky také nemůžete proměnit za peníze či jinak získat jejich hodnotu jiným než výše uvedeným způsobem.

Jaké další výhody nabízíme

V rámci věrnostního klubu pro Vás můžeme připravovat i další speciální členské nabídky a akce (dále společně jen „výhody“), jako například distribuce E-magazínu Moje KetoDiet, administrace skupiny Moje KetoDiet na Facebooku či další jednorázové či opakované akce, o kterých Vás budeme případně informovat.

IV. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Registrací nám, jakožto správci, udělujete svůj souhlas ke shromažďování a zpracování údajů uvedených v registračním formuláři a ve Vašem zákaznickém účtu, a to pro účely správy, organizace a užívání věrnostního klubu, k administraci nabídek, objednávek a výhod, jakož i ke kontrole plnění podmínek členství a souvisejícím činnostem včetně analytických účelů pro předkládání konkrétních nabídek, a pro marketingové a propagační účely včetně zasílání obchodních sdělení (pokud udělíte souhlas). Souhlasíte, že můžeme zpracovávat zejména Vaše následující údaje: (*) jméno a příjmení, (*) datum narození, (*) bydliště, (*) telefon, (*) email, (*) Vaše pohlaví a údaje o Vaší hmotnosti, výšce, obvodu pasu a obvodu boků (pokud jste vyplnil(a) BMI kalkulačku), (*) facebookový účet, popř. další údaje, které nám v rámci aktivit věrnostního klubu poskytnete.

Údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho členství ve věrnostním klubu. V případě, že si nepřejete, aby Vaše údaje byly zpracovávány, je třeba Vaše členství ve věrnostním klubu ukončit. V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány bez zbytečného odkladu po doručení Vašeho ukončení členství v klubu (viz. Sekce „jak můžete členství ukončit“). S údaji nakládáme v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, které jste při registraci potvrdil.

Zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři nám udělujete rovněž souhlas k tomu, abychom Vaše údaje v rozsahu (*) jméno a příjmení, (*) datum narození, (*) bydliště, (*) telefon, (*) facebookový účet a (*) email, zpracovávali a využívali pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to až do odvolání Vašeho souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které oprávněně získáme.

Souhlas můžete odvolat a dotazy ve vztahu ke správě a zpracování osobních údajů směřovat na e-mail: marketing@ketodiet.cz. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k ukončení vašeho členství ve věrnostním klubu a tím i ke ztrátě nasbíraných knoflíků.

V. Závěrečná ustanovení

Jsme oprávněni kontrolovat všechny podmínky Vaší účasti ve věrnostním klubu a jejich plnění a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout, o jakémkoliv Vašem nároku. V případě porušení pravidel a/nebo důvodného podezření z porušení pravidel Vás můžeme z věrnostního klubu vyloučit.

Vyhrazujeme si právo jednostranně měnit tato pravidla, jakož princip čerpání výhod spojených s členstvím ve věrnostním klubu, i právo věrnostní klub bez náhrady zrušit. O změnách Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.ketodiet.cz.

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2022 a nahrazují v plném rozsahu předchozí pravidla věrnostního klubu Moje KetoDiet. Poslední změna pravidel provedena ke dni 11. 1. 2024.